Tam Dương: Nhiều mô hình phát triển kinh tế do Cựu chiến binh làm chủ cho thu nhập cao

31/07/2019

Hội cựu chiến binh huyện Tam Dương hiện có trên 6.900 hội viên, sinh hoạt tại 15 cơ sở Hội.  Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đã triển khai nhiều hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế. Trong đó, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 100% hội viên. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở hội vận động hội viên giúp nhau bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.

Để giúp hội viên có nguồn phát triển kinh tế, Hội tín chấp với ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho trên 1.100 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ 24 tỷ đồng. Các cấp Hội còn vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ Hội được 4,3 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này giúp cho hội viên vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn cũng như sự năng sộng, sáng tạo các hội viên cựu chiến binh, đời sống của hội viên ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 19 công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, 68 trang trại và 291 gia trại do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Nguồn tin: Cổng TTGTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: