Hội nghị tập huấn nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

18/07/2019

        Sáng ngày 18/7/2019,  UBND huyện Tam Dương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành nâng cấp theo phiên bản mới cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Tam Dương.

Toàn cảnh buổi tập huấn

       Tập huấn được tổ chức thành 04 lớp trong 02 ngày 18,19/7/2019. Thông qua lớp tập huấn các học viên được hướng dẫn sử dụng 02 phần mềm: Quản lý văn bản và Thư điện tử công vụ ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý trực tuyến, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện. Đây là nội dung hết sức quan trọng, là phần mềm xương sống trong xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn trên môi trường mạng internet.

BBT

 

Các tin đã đưa ngày: