Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

17/07/2019

       Sáng ngày 17/7/2019, UB MTTQ VN huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

        Dự hội nghị có bà Đỗ Thị Ngọc Hân – Phó chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Vĩnh Phúc; ông Phùng Mạnh Thắng, HUV – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng toàn thể các ông bà thành viên UB MTTQ VN huyện Tam Dương  lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

        Hội nghị thông qua Báo cáo đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Thông qua Quy chế làm việc của UB MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2014; Báo cáo kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

         Hội nghị tiến hành thảo luận một số nội dung công tác Mặt trận cơ sở; bà Đỗ Thị Ngọc Hân – Phó chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh những nhiệm vụ trong trọng tâm, giải pháp công tác trong 6 tháng cuối năm 2019; ông Phùng Mạnh Thắng, HUV – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu ghi nhận những kết quả công tác phối hợp, đóng góp xây dựng  chính quyền của MTTQ VN huyện Tam Dương.

         Thay mặt UB MTTQ VN huyện, Bà Bùi Thị Thủy, UV BTV – Chủ tịch UB MTTQ  tiếp thu ý kiến của các đại biểu và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019./.

                                                                                                                                      BBT

 

 

Các tin đã đưa ngày: