Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương phối hợp với các cấp, ngành tổ chức tuyên truyền Pháp luật lao động cho trên 700 Công nhân lao động (CNLĐ) Công ty Vitto Vĩnh Phúc.

15/07/2019

          Ngày 15/7/2019 Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương phối hợp với các cấp, ngành tổ chức tuyên truyền Pháp luật lao động cho trên 700 Công nhân lao động (CNLĐ) Công ty Vitto Vĩnh Phúc.

Toàn canh buổi Hội nghị

          Tại hội nghị tuyên truyền, CNLĐ Công ty Vitto đã được giới thiệu những nội dung chính Bộ Luật lao động. Thông qua hội nghị tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành Pháp luật nói chung, Pháp luật lao động nói riêng đối với công nhân, người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng nỗi quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng môi trương lao động, kinh doanh lành mạnh./.

BBT

 

 

Các tin đã đưa ngày: