HĐND huyện Tam Dương giám sát tình hình cấp giấy chứng quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện

19/04/2019

Ngày 18/4/2019 Đoàn  giám sát của HĐND huyện Tam Dương do đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa- Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện.

Bà Kiều Thị Hồng Hoa- Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyện và Môi trường huyện Tam Dương từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2018 trên địa bàn huyện Tam Dương có 839 hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong đó, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 143 hộ, đất phi nông nghiệp cho 696 hộ. Bên cạnh đó, hàng năm UBND huyện Tam Dương cũng triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặc biệt, UBND huyện đã tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo quy định. Chỉ đạo Cổng thông tin Điện tử huyện đăng tải bộ thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tra cứu thực hiện. Thành lập đường dây nóng và niêm yết công khai theo quy định tại bộ phận một cửa.

Tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn đã chỉ đạo và yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm rõ một số nguyên nhân còn tồn tại, đồng thời triển khai nhiều giải pháp thiết thực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo đúng quy định, luật định.

BBT                  

Các tin đã đưa ngày: