Tam Dương phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội

17/04/2019

          Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Tam Dương luôn phát huy vai trò nòng cốt của chị em phụ nữ trong phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội ngay chính trong gia đình và địa phương mình sinh sống.

Hội LHPN huyện Tam Dương đã thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2017-2020”. Trên cơ sở đó, Hội LHPN huyện phối hợp với Công an huyện ban hành kế hoạch số 02/KHPH-CAH-HLHPN về phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01; hướng dẫn số 02/CAH-HLHPN, ngày 26/2/2018 triển khai Nghị quyết liên tịch gắn với thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời tham gia các lớp tập huấn về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội do Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức; chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn, chi/tổ phụ nữ tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng và nâng cao hiệu quả của các mô hình trong phòng chống tội phạm, TNXH; duy trì và phát huy phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia tố giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

Theo báo cáo, hiện nay, huyện Tam Dương đã xây dựng, duy trì hoạt động của 30 Câu lạc bộ “Phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội” với 1.073 thành viên tham gia, trong đó lực lượng nòng cốt và chiếm tỷ lệ cao là chị em phụ nữ. Bình quân mỗi năm, chị em phụ nữ trên địa bàn huyện đã đóng góp hàng chục nguồn tin có giá trị trong công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ, tập trung tuyên truyền về các vấn đề nổi cộm về phòng, chống ma túy và các loại tội phạm khác dưới nhiều hình thức như: sinh hoạt câu lạc bộ; truyền thông trực tiếp tại dân cư ... Tuyên truyền lồng ghép giữa các chương trình với nhiều nội dung khác nhau về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc phòng, chống ma túy, mỗi chị em phụ nữ trong gia đình phải gương mẫu trong chấp hành pháp luật; xác định trách nhiệm và lựa chọn được phương pháp đúng đắn trong quản lý, giáo dục người thân … Ngoài ra, thường xuyên phối hợp giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện trở về gia đình, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” - trong đó có nội dung Xây dựng gia đình không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Trong thời gian tiếp theo, các cấp Hội phụ nữ huyện Tam Dương tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển.

Lê Hường                       

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: