Tam Dương phấn đấu hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở trước ngày 20 tháng 4 năm 2019

11/04/2019

          Huyện Tam Dương hiện có 244 địa bàn với 199 điều tra viên, trong đó có 10 địa bàn đặc thù. Thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trong những ngày qua, đội ngũ điều tra viên huyện Tam Dương đã làm việc nhiệt tình, trách nhiệm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tính đến ngày 9/4/2019, toàn huyện có trên 19.000 hộ được điều tra, đạt 65%. Trong những ngày tiếp theo, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Tam Dương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các điều tra viên đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời tham gia làm việc trực tiếp cùng điều tra viên tại các xã, thị trấn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra; tích cực làm việc ngoài giờ để gặp gỡ trực tiếp đối với đối tượng được điều tra, phấn đấu hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở trước ngày 20 tháng 4 năm 2019.

Lê Hường                      

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: