Người cao tuổi Tam Dương phát huy vai trò “Tuổi cao- gương sáng”

08/04/2019

Phát huy vai trò “Tuổi cao- gương sáng”, thời gian qua các hội viên Người cao tuổi huyện Tam Dương đã góp sức, góp trí cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra, góp phần đưa huyện Tam Dương ngày càng phát triển.

Hội Người cao tuổi huyện Tam Dương hiện có 15.133 hội viên, sinh hoạt tại 145 chi Hội, trong đó có 8.448 hội viên Người cao tuổi còn sức khỏe tham gia trực tiếp vào lao động sản xuất. Phát huy vai trò của Người cao tuổi, các hội viên Hội Người cao tuổi huyện Tam Dương đã tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua ở địa phương.

Trong phong trào thi đua “Người cao tuổi tham gia sản xuất- kinh doanh giỏi”  Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện và các xã, thị trấn đã quán triệt, triển khai đến hội viên và đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhờ đó, đến nay toàn huyện có 196 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, đạt 5 tiêu chuẩn do Trung ương Hội phát động. Trong đó, có 168 NCT đạt danh hiệu cấp cơ sở, 24 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi cấp huyện và 04 NCT  đạt danh hiệu cấp tỉnh. Thông qua triển khai phong trào thi đua, toàn huyện có 196 mô hình kinh tế do NCT làm chủ có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên, điển hình như mô hình kinh tế của hội viên: Bùi Văn Phẩm, Nguyễn văn Vinh- Hội NCT xã Thanh Vân; Bùi Văn Vinh, Nguyễn Văn Khuê- Hội NCT xã Hoàng Hoa; Tạ Văn Sáu- Hội NCT xã Kim Long…

Cùng với phát triển kinh tế, hội viên Hội NCT huyện Tam Dương còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng NTM. Hội viên NCT trên địa bàn huyện đã hưởng ứng và tham gia tích cực vào việc tuyên truyền con cháu, gia đình, dòng họ và nhân dân hiến công,  hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, xây dựng Nhà văn hóa thôn…. Trong đó, hội viên NCT các xã như: Hoàng Đan, Kim Long, Duy Phiên, Hoàng Hoa… đã hiến trên 18.000m2 đất và trên 5.115 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như gia đình bà Thanh  Quyết, bà Đông Nhân, gia đình ông Nhí xã Hoàng Hoa đã hiến trên 300m2 đất đất để làm đường giao thông.

NCT huyện Tam Dương còn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không tổ chức khao thọ, tham gia tổ chức các lễ hội giữ vững và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, tham gia hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để kinh tế- xã hội phát triển. Ban đại diện Hội NCT huyện đã chủ động phối hợp với Công an huyện xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm tại cơ sở như mô hình: “Xây dựng khu dân cư 05 không”; “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; “Chi hội NCT không có tội phạm, tệ nạn xã hội”; “Gia đình NCT không có người mắc tệ nạn xã hội”… Bên cạnh đó, các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa, thực hiện quy ước dân chủ cơ sở; vận động người phạm tội ra tự thú, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Hưởng ứng phong trào nêu gương sáng xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài NCT huyện Tam Dương đã tích cực tuyên truyền và gương mẫu tham gia xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 05 xã có dòng họ khuyến học với 850 NCT tham gia.

Có thể nói, với việc phát huy có hiệu quả vai trò “Tuổi cao- gương sáng” của Hội NCT huyện Tam Dương không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho hội viên mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Phương Thảo                

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: