Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

05/04/2019

Trong những năm qua, việc thực hiện Nghị định 110/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác về công tác văn thư đã được UBND huyện triển khai và có tác dụng thiết thực tạo được sự chuyển biến trong công tác văn thư góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị làm công tác văn thư trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng văn thư được nâng lên rõ rệt trên các mặt xây dựng, ban hành nội dung văn bản; công tác quản lý văn bản đi, đến, quản lý sử dụng con dấu, hồ sơ công việc kỹ thuật soạn thảo, trình bày văn bản được cải thiện, triển khai kịp thời các quy định hướng dẫn về công tác văn thư.

Văn thư tiếp nhận văn bản đến tại trụ sở UBND huyện

Qua báo cáo Tổng kết cho thấy, số lượng văn bản đến tính từ tháng 01/2016 đến hết năm 2018 số lượng văn bản đến tại ỦBND huyện là 18.422 văn bản; Văn bản đi là 33.296 văn bản. Văn bản đi, văn bản đến được thực hiện bằng 2 hình thức: văn bản giấy và văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Trong đó,  số lượng văn bản của các cấp bộ, ngành, trung ương hàng năm chiếm 10% gửi đến UBND huyện bằng văn bản giấy; số lượng văn bản đi hàng năm của UBND tỉnh chiếm 60%, văn bản của UBND các xã, thị trấn chiếm 40% tỷ lệ văn bản điện tử kèm văn bản giấy chiếm 50%; Số lượng văn bản của các Sở, ban ngành chiếm 30% và hoàn toàn bằng văn bản giấy; Số lượng văn bản của các cơ quan chuyên môn hàng năm chiếm 95%, trong đó văn bản giấy chiếm 45%, văn bản điện tử chiếm 40%. Đơn vị cũng triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương liên quan đến công tác văn thư. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, đăng ký văn bản đến, trình chuyển giao văn bản đến được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc từ tháng 7/2014. Việc xử lý, theo dõi văn bản đến do Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan trực tiếp quản lý và theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc giải quyết văn bản đến đối với văn bản có yêu cầu thời gian hoàn thành. Văn bản do UBND huyện phát hành được lưu đúng theo quy định hiện hành.

Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan được quan tâm chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn đến từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Các cơ quan đơn vị địa phương đều thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, đồng thời quản lý tốt giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của đơn vị; không để xảy ra vi phạm trong quản lý và sử dụng con dấu.

Tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác văn thư hiện nay tại UBND huyện bố trí 01 viên chức và 01 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP phụ trách công tác văn thư lưu trữ của UBND huyện, biên chế thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tại 13 xã, thị trấn đều bố trí 01 người hoạt động không chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác văn thư, lưu trữ, trong những năm tiếp theo huyện Tam Dương tiếp tục phổ biến tuyên truyền, sơ kết, tổng kết về Nghị định số 110/NĐ-CP; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; áp dụng, triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức ở các cơ quan, đơn vị… yêu cầu đổi mới, hoàn thiện công tác văn thư. Trong đó, ứng dụng CNTT trong công tác văn thư là một yêu cầu mang tính tất yếu khách quan để đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời, công khai minh bạch, từ đó sẽ nâng cao được hiệu quả hoạt động quản lý./.

Phan Tuyết

Các tin đã đưa ngày: