Tam Dương phát huy hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã

29/03/2019

Nhằm giúp người dân nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng của nhà văn hóa thôn, trung tâm văn văn hóa xã, thời gian qua chính quyền các địa phương trên địa bàn, huyện Tam Dương đã có nhiều giải pháp phát huy tác dụng tối đa của nhà văn hóa. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thúc đẩy xây dựng NTM.

Khánh thành nhà văn hóa thôn của xã Hoàng Đan

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, những năm qua việc xây dựng nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và triển khai nhiều giải pháp như: quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã; huy động đóng góp từ nhiều nguồn xã hội và nhân dân… Đặc biệt, tận dụng nguồn lực hỗ trợ của cấp trên. Từ năm 2017 huyện đã nâng mức hỗ trợ nhà văn hóa thôn xây dựng là 150 triệu đồng và Trung tâm văn hóa- thể thao xã là 01 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay toàn huyện  có 134/145 nhà văn hóa thôn; 11/13 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa xã. Một số trung tâm văn hóa- thể thao, nhà văn hóa thôn có quang cảnh rộng rãi, khang trang như: xã Đạo Tú, Hợp Thịnh, Vân Hội… Hầu hết các trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn đều hoạt động tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu về địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, hội họp, sinh hoạt cộng đồng, tập huấn kiến thức…

Hoàng Đan là trung du nằm ở  phía nam huyện Tam Dương có 13 thôn hành chính. Thời gian qua, phong trào xây dựng Nhà văn hóa được cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn triển khai thực hiện có hiệu quả. Tính đến cuối năm 2016 xã có 13/13 thôn xây dựng được nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 100% và trung tâm văn hóa xã. Các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã đã phát huy tốt hiệu quả sử dụng trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng và diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ- TDTT. Hiện nay, trên địa bàn xã Hoàng Đan có 08 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, 01 câu lạc bộ nghệ thuật tuồng Hoàng Đan và 13 câu lạc bộ thể thao bóng chuyền hơi. Tại các nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã hàng ngày thu hút đông đảo nhân dân đến tham gia luyện tập TDTT và trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc nơi đây là nơi tổ chức các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ.

Có thể nói, việc xây dựng nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn nơi diễn ra các cuộc họp của thôn, tổ dân phố triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Nhiều địa phương trên địa bàn huyện thông qua NVH để xây dựng hương ước của làng theo đời sống mới; là nơi đặt trạm phát thanh của thôn.

Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đã khẳng định được vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, từng bước đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của người dân, thu hút đông đảo các tổ chức, tầng lớp nhân dân tham gia.

Phương Thảo                

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: