Tam Dương đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nông thôn mới

29/03/2019

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đồng thời là khâu đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội. Thời gian qua, huyện Tam Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú và đã đạt được hiệu quả cao.

Tuyến đường giao thông nội đồng được bê tông hóa

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM huyện Tam Dương đã xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được đặt lên hàng đầu, phải đi trước một bước và đặc biệt phải triển khai theo lộ trình, xác định từng nội dung, cách thức triển khai cụ thể trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể. Trên cơ sở đó, trong thời gian đầu khi mới bắt tay vào thực hiện chương trình huyện tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về xây dựng NTM. Trong công tác tuyên truyền, huyện Tam Dương chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ứng dụng KHKT trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, liên kết hợp tác trong sản xuất, tuyên truyền nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa, hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng trung tâm văn hóa, nhà văn hóa thôn. Đặc biệt, huyện chú trọng tuyên truyền mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương trong quá trình thực hiện cương trình xây dựng NTM….

Song song với đó, huyện Tam Dương còn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền xây dựng NTM. Hàng năm, huyện đều phối hợp với văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM ở tỉnh bạn cho các thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện và trưởng ban quản lý cấp xã. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng nông thôn mới cũng được huyện chú trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, tại các trục đường chính của huyện và của các xã đã xây dựng được hàng chục cụm pano cùng hàng trăm tấm băng zon khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng NTM. Ngoài ra, huyện còn cấp hàng nghìn cuốn tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về NTM cho cán bộ, đảng viên cũng như từng hộ dân trên địa bàn huyện

          Chương trình xây dựng nông thôn mới còn được huyện Tam Dương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông. Trung tâm Văn hóa- thông tin- thể thao huyện với vai trò là cơ quan tuyên truyền của huyện đã xây dựng chuyên mục “Tam Dương chung sức xây dựng NTM” phát sóng định kỳ vào thứ 5 hàng tuần. Huyện còn phối hợp với Đài phát thanh- truyền hình Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc xây dựng phóng sự, tin, bài phản ánh về kết quả xây dựng NTM của huyện và của các xã. 

Các ban, ngành, đoàn thể trong huyện như: Ủy ban MTTQ, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Nông dân huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM đến đông đảo cán bộ, hội viên bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú. Đoàn thanh niên huyện phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ Tam Dương chung sức xây dựng NTM”, Hội Phụ nữ huyện  với phong trào “xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”, Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”…

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau 8 năm triển khai triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Tam Dương đã huy động được trên 2.000 tỷ đồng do cộng đồng dân cư, hộ gia đình và các doanh nghiệp đóng góp. Trong đó, nhân dân trong huyện đóng góp được trên 470 tỷ đồng, chiếm 23%; hiến trên 74.000m2 đất và đóng góp trên 69 nghìn ngày công lao động. Đến nay, huyện có 11/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện Tam Dương có 7/9 tiêu chí đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn và phấn đấu đạt huyện cuẩn NTM năm 2019.

Có thể nói, trong 8 năm qua, nhờ tuyên truyền một cách thường xuyên với những cách làm sáng tạo, mới mẻ, chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Tam Dương  đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ phía quần chúng nhân dân. Nông nghiệp, nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc, người nông dân có những đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Phương Thảo                 

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: