Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019

29/01/2019

     Ngày 29/01/2019, UB MTTQ VN huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác như:  Tham góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ VN huyện Tam Dương lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024); Tham gia sửa đổi Điều lệ MTTQ VN khóa XIII.

     Tham dự Hội nghị có đ/c  Bùi Thị Lan Anh, Phó ban Phong trào, UB MTTQ VN tỉnh; đ/c Vũ Thị Thu Hòa, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Đ/c Bùi Thị Thủy, UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện chủ trì hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; Đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên; Đại biểu các UB MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

     Trong năm 2018, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tam Dương đã làm tốt nhiệm vụ truyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

      Các tổ chức thành viên Mặt trận  đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò, chức năng hoạt động ngày một hiệu quả. MTTQ các cấp huyện Tam Dương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Triển khai các chính sách an sinh xã hội, hoạt động “ Vì người nghèo”.  Năm 2018, MTTQ huyện  phối hợp với các tổ chức thành viên đã triển khai xây dựng 01 Nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 01 nhà tại xã Vân Hội trị giá 50 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 05 Nhà đại đoàn kết tại xã Hướng Đạo, Duy Phiên, Vân Hội, Kim Long. Phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng nhà cho hội viên nghèo (HLHPN 03 nhà, Hội CCB 02 nhà, Hội Phật Giáo 01 nhà. Xây dựng “Quỹ vì người nghèo” với số tiền 105.500.000đ, cấp xã 256.000.000đ )...

       MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội theo chức năng , nhiệm vụ, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân triển khai các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...

Hội nghị đã thảo luật với nhiều ý kiến tập trung vào những khó khăn, vướng mắc công tác Mặt trận cơ sở và một số ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ VN huyện Tam Dương lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024). Các đại biểu cũng đã nghiên cứu và thống nhất cao với  các nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ VN khóa XIII. 

        Với kết quả công tác Mặt trận năm 2018, có 03 tập thể và 02 cá nhân được UB MTTQ VN tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen; 03 tập thể và 05 cá nhân được UB MTTQ VN huyện Tam Dương tặng Giấy khen; 11 cá nhân được trao tặng  Kỷ niệm chương của MTTQ Việt nam./.

        Các tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen, Giấy khen và Kỷ niệm chương tại Hội nghị:

 

 

 

 

                                                                                                                       BH*VHTT

 

Các tin đã đưa ngày: