Xã Đạo Tú thực hiện 3 giảm trong thủ tục hành chính

21/01/2019

        Những năm qua, để nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” trong cải cách hành chính, xã Đạo Tú đã giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, đơn giản và đảm bảo 3 giảm trong quá trình thực hiện, đó là: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí.

          Để đạt hiệu quả thiết thực, xã Đạo Tú đã thực hiện niêm yết, công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” để các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời cập nhật kịp thời thủ tục hành chính mới công bố trên phần mềm một cử điện tử, rà soát cập nhật trên quy trình quản lý chất lượng ISO ; công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và cải cách hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí đầy đủ theo các lĩnh vực, 100% cán bộ, công chức có trình độ, chuyên môn đạt chuẩn theo quy định và có thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ …

          Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được quan tâm, thực hiện tốt. Cùng với chỉ đạo, quán triệt tại các hội nghị, giao ban cơ quan, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về các thủ tục hành chính cũng như quá trình giải quyết, trả kết quả, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân về hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

          Các thủ tục hành chính tiếp nhận sẽ được chuyển trực tiếp đến lĩnh vực chuyên môn giải quyết, được xử lý dưới dạng điện tử và hẹn ngày trả theo quy định. Năm 2018, xã Đạo Tú đã tiếp nhận 10.592 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”, trong đó: địa chính-xây dựng 785; tư pháp, hộ tịch, chứng thực 9.450; văn hóa, lao động thương binh và xã hội 102; công an 255. 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Không có phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính nào ở địa phương.

          Công tác kiểm tra, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính được UBND xã Đạo Tú thực hiện thường xuyên và kiện toàn phụ trách đầu mối tại bộ phận “Một cửa, một cửa liên thông” theo định kỳ. Hàng năm, đều có đánh giá công khai, kịp thời khen thưởng cá nhân điển hình trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

          Bằng những việc làm thiết thực, xã Đạo Tú đang từng bước góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, làm việc tại địa phương.

Lê Hường                        

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: