Huyện Tam Dương tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường

17/01/2019

           Vừa qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Dương phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho trên 200 học viên là cán bộ địa chính, trưởng các ban, ngành, đoàn thể và bí thư chi bộ, trưởng thôn, chủ nhiệm HTX dịch vụ  môi trường của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Trong thời gian tập huấn các đại biểu được tiếp cận những văn bản, chính sách pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường như: Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định một số giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 04/2014/  QĐ- UBND của  tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về bảo vệ môi trường nông thôn và quy định về bảo vệ môi trường nông thôn Vĩnh Phúc; Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 5/1/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc gia cầm  nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh.

           Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và sự phối hợp giữa người dân với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể tại địa phương trong công tác bảo vệ môi trường./.

Phương Thảo - Lê Hường        

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: