Xây dựng nông thôn mới ở Tam Dương- thành công từ sự đồng thuận của nhân dân

17/01/2019

        Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, sau 07 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Tam Dương đã đạt được những kết quả đáng mừng: toàn huyện hiện có 11/12 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, huyện đã có 6/9 tiêu chí đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn.

          Có thể nói, để đạt được kết quả đó bên cạnh nguồn hỗ trợ từ cấp trên, nguồn xã hội hóa đóng vai trò vô cùng qua trọng. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong quá trình triển khai xây dựng NTM huyện Tam Dương luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đặc biệt là vai trò chủ thể của nhân dân. Nhờ đó, chương trình đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Sau 7 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động được trên 2.015 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 479 tỷ đồng chiếm trên 23,7% và hiến 74.950m2 đất, trên 69 nghìn ngày công. Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã chủ động hiến đất, góp tiền, ngày công xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hoá thôn, trung tâm văn hoá xã…

        Do làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM, mỗi người dân nhận thức được việc xây dựng NTM không chỉ là việc của Đảng, Nhà nước mà còn là của từng cá nhân mỗi người dân. Các tầng lớp nhân dân trong huyện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới cho hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng cây ăn quả, cây dược liệu, mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại… 

      Hoàng Đan là xã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2016, xác định việc đạt được NTM đã khó song giữ vững và nâng cao tiêu chí xây dựng còn khó hơn. Do đó, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, Đảng uỷ- UBND xã Hoàng Đan xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí, trong đó xã luôn chú trọng vai trò của dân trong xây dựng NTM. Từ năm 2016-2018 nhân dân xã Hoàng Đan đã hiến 1.700m2 đất và ủng hộ trên 2.500 ngày công, trên 2,3 tỷ đồng xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, làm đường giao thông và các công trình khác.

      Với sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn huyện Tam Dương, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, qua chương trình xây dựng NTM đã khẳng định được tinh thần đoàn kết của nhân dân- đây là yếu tố tiên quyết nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Phương Thảo                 

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: