Cựu chiến binh Tam Dương học tập và làm theo lời Bác

08/01/2019

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội CCB huyện Tam Dương đã gắn việc triển khai Chỉ thị với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Hội CCB huyện Tam Dương hiện có 6.859 hội viên, Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Hội CCB huyện đã triển khai nội dung cuộc vận động đến đông đảo cán bộ, hội viên trong toàn Hội. Các cấp Hội CCB trong toàn huyện đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Phát huy vai trò tiên phong của Bộ đội cụ Hồ, Hội CCB huyện Tam Dương tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Trong đó, Hàng năm Hội CCB huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên. Trong năm 2018 Hội đã phối hợp mở 5 lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến ngư cho 224 hội viên. Nhằm giúp cho hội viên có vốn đầu tư phát triển kinh tế Hội đã đứng ra tín chấp với ngân hàng CSXH huyện  cho 1.113 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ lên tới 24 tỷ động. Vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ hội được 4,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã giúp cho hàng trăm hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp. Nhờ đó, tỷ lệ hộ hội viên khá- giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm rõ rệt theo từng năm. Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên nghèo trong toàn huyện giảm xuống còn dưới 1%, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2017; tỷ lệ hội viên khá- giàu tăng lên 63,4%.

Các cấp Hội phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu niên nói chung và con cháu hội viên CCB nói riêng về phát huy truyền thống gia đình, truyền thống cha ông chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập lao động, sản xuất. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm giải phải phòng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 Hội CCB huyện phối hợp với các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện tổ chức nói chuyện truyền thống cho giáo viên và học sinh. Năm 2018 đã tổ chức được 4 buổi nói chuyện truyền thống cho trên 1.100 học sinh và thầy cô giáo của các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà thanh niên nhập ngũ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội trong toàn huyện đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho hội viên, tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, của Hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng và nâng cao năng lực hoạt động công tác Hội. Qua đánh giá bình xét, năm 2018 toàn huyện có 146/147 chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 14/15 cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ hội viên gương mẫu chiếm trên 97%.

          Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách trong cán bộ, hội viên ngày càng phát triển rộng mạnh, hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, Hội CCB huyện Tam Dương tiếp tục đổi mới, đa dạng phương thức sinh hoạt Hội, nhất là trong các cuộc họp lệ kỳ, đưa nhiều hơn các mẫu chuyện về Bác để hội viên nghiên cứu, học tập làm theo. Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi yêu nước…

Phương Thảo                         

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: