Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Hoàng Đan

05/01/2019

Sáng ngày 4/1/2018 HĐND xã Hoàng Đan tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có bà Kiều Thị Hồng Hoa- Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Đào Hải Nam- trưởng ban Pháp chế HĐND huyện.

Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp này, thường trực HĐND, UBND và các ban của HĐND xã đã trình bày các  báo cáo, tờ trình bao gồm: báo cáo công tác năm 2018 của thường trực các Ban HĐND  xã năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; báo cáo thực hiện ngân sách năm 2018, dự toán ngân sách năm 2019; báo cáo về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã…

Năm 2018 dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy- HĐND- UBND xã tình hình kinh tế- xã hội của xã Hoàng Đan đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 3.346 tấn, lương thực  bình quân trên đầu người đạt 442 kg/người/năm; thu ngân sách nhà nước đạt trên 7,2 tỷ đồng; các hoạt động văn hóa- văn nghệ- TDTT được tục được quan tâm phát triển; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa chiếm trên 90%; 13/13 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Trong năm 20-18 toàn xã có 23 người đi xuất khẩu lao động tại các thị trường; thu nhập bình quân trên đầu người đạt 35,9 triệu đồng/người/năm.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ra.

Phương Thảo- Lê Hường         

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: