HĐND xã Vân Hội tiến hành kỳ họp thứ 8

29/01/2019

Sáng ngày 29/12/2108, HĐND xã Vân Hội khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Xuân Bình-UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Kiều Thị Hồng Hoa-HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh Tùng-HUV, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hội.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong thời gian 1 ngày, HĐND xã Vân Hội nghe, thảo luận cho ý kiến vào 30 báo cáo, tờ trình, kế hoạch của UBND xã và các cơ quan ở địa phương; tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Trưởng Ban kinh tế-Xã hội, bầu Phó Chủ tịch HĐND xã và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 05 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

HĐND xã đã bỏ phiếu 23/23 = 100%, nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Tố-Nguyên Trưởng Ban KTXH-HĐND xã, Chủ tịch Hội nông dân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với 05 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có kết quả đạt mức tín nhiệm và tín nhiệm cao, số phiếu tín nhiệm thấp chỉ có từ 1-3 phiếu.

Kết thúc kỳ họp HĐND xã ban hành 10 nghị quyết về các lĩnh vực KTXH, công tác giám sát và công tác cán bộ.

                                                               Nguyễn Lân* VP HĐND&UBND           

Các tin đã đưa ngày: