Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân huyện Tam Dương lần 2 năm 2018

27/12/2018

       Sáng ngày 26/12/2018 tại Hội trường Huyện ủy, Huyện ủy Tam Dương tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Tam Dương lần thứ 2.

Đ/c Nguyễn Văn Quý- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

       Dự Hội nghị đối thoại có các đ/c: Nguyễn Văn Quý- TUV, Bí thư Huyện ủy; Vũ Văn Đoàn- PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Khải - PBT HU, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UB.MTTQ VN huyện; Lãnh đạo các phòng, ban; trưởng các Đoàn thể huyện; lãnh đạo các đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, UB MTTQ  các xã, thị trấn và đông đảo cử tri trên địa bàn huyện.

      Hội nghị là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đ/c Nguyễn Văn Khải- Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện trả lời một ý kiến của nhân dân

       Tại hội nghị đối thoại, đ/c Nguyễn Văn Khải đã trình bày báo cáo công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và trả lời kết quả giải quyết những ý kiến của cử tri trong hội nghị đối thoại tháng 01/2018.

        Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 55 lượt ý kiến trực tiếp và gián tiếp của 13 xã, thị trấn xoay quanh các nhóm vấn đề : giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thủy lợi phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, dồn điền đổi thửa, nông nghiệp, điện lực, tài nguyên môi trường...

       Tiếp thu các ý kiến, đ/c Chủ tịch UBND huyện và trưởng các cơ quan, đơn vị đã trả lời, giải trình kiến nghị của  các đại biểu từng vấn đề rõ ràng, cụ thể. Phần trả lời của lãnh đạo UBND huyện đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi, làm rõ các vấn đề đặt ra.

         Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Quý- TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới yêu cầu cấp ủy, chính quyền quan tâm đến một số nội dung sau:

        1. Thực hiện tốt, có hiệu quả Quyết định số 55-QĐ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

       2. Nâng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động đối thoại nói riêng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII đối thoại giúp đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy đặc biệt là đội ngũ công chức viên chức trong thực thi công vụ theo phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và thể hiện bằng việc làm; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vất chất tinh thần trong nhân dân.

      3. Tập hợp các ý kiến, các vấn đề dư luận bức xúc và trả lời bằng văn bản; nội dung đối thoại phải cụ thể, trọng tâm là các vấn đề nhân dân bức xúc, quan tâm, lắng nghe và giải quyết tốt các tâm tư nguyện vọng bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

       4. Cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, ban ngành MTTQ  và các tổ chức chính trị xã hội, nắm bắt  tình hình nhân dân, dư luận xã hội và những vấn đề bức xúc, phức tạp; tập hợp, tham mưu, đề xuất phương án giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

      5. Tổ chức đối thoại ở các cấp, có sự phối hợp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân để đảm bảo trả lời giải đáp đầy đủ toàn diện kết hợp với ý kiến lãnh đạo chỉ đạo chính quyền các cơ quan ban ngành thực hiện giải quyết các kiến nghị, đề nghị của nhân dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân để bổ sung vào nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền  và trong mục tiêu kế hoạch  thực hiện của chính quyền trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm  của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội  trong giám sát  và giải quyết đối thoại và công khai  trên các phương tiện thông tin đại chúng.

        6. Tăng cường  tổ chức đối thoại đột xuất, thường xuyên ở những địa phương, cơ sở có tiềm ẩn nhiều bức xúc của nhân dân; các ý kiến tập trung vào những nội dung phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , xây dựng NTM...góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, cơ chế chính sách... làm tốt công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân là phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa dân với Đảng.

               Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Ý kiến đề nghị của một số cử tri

Toàn cảnh Hội nghị

Tuấn Long            

Các tin đã đưa ngày: