Ban thường vụ Huyện ủy Tam Dương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

24/12/2018

Sáng 22/12/2018, Ban thường vụ Huyện ủy Tam Dương tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện Tam Dương tăng 9,94%, tăng khá so với cùng kỳ, vượt 1,79% so với chỉ tiêu kế hoạch, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 12,66%; nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 6,4%; thương mại - dịch vụ tăng 7,87%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản  xuất ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 1.135 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 10 nghìn ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt 44 nghìn tấn. Các dự án quy hoạch và dự án phát triển  kinh tế - xã hội được thực hiện có hiệu quả; hệ thống giao thông tiếp tục được cải tạo, nâng cấp; công tác thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, khoa học công nghệ có nhiều khởi sắc. An sinh xã hội được đảm bảo, TT ATXH được giữ vững. Trong xây dựng nông thôn mới, tính đến thời điểm này huyện có 11/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đang tập trung, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí, phấn đấu đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy Tam Dương đã đóng góp nhiều ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng các giải pháp thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Tin Lê Hường- Phương Thảo* Trung Tâm VH-TT-TT huyện

Các tin đã đưa ngày: