Chi trả chế độ, chính sách cho gần 4.000 dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

28/11/2018

          Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thời gian qua huyện Tam Dương đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm chi trả chế độ, chính sách đúng đối tượng, kịp thời và đảm bảo theo quy định của pháp luật.

           Để đạt hiệu quả thiết thực, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Tam Dương và cơ quan thường trực Ban chỉ huy quân sự huyện đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên bộ, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của cấp trên mà trực tiếp là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với đó, Ban chỉ đạo 24 của huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thường xuyên bám sát địa bàn mình phụ trách, giải quyết những vướng mắc, đôn đốc tiến độ thực hiện theo từng giai đoạn.

          Cùng với công tác lãnh, chỉ đạo, huyện xác định công tác tuyên truyền là một trong những khâu quan trọng để tiếp cận được các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, do đó huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực phối hợp với Bản tin Tam Dương, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện tuyên truyền về các chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Huyện cũng đã tổ chức lớp tập huấn để cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã nắm chắc nội dung của Quyết định để từ đó triển khai, thực hiện có hiệu quả.

          Công tác tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ từ thôn đến xã và huyện được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, chính xác, do đó trong quá trình thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg luôn đạt kết quả tốt. Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện, huyện Tam Dương đã thực hiện 10 đợt xét duyệt và báo cáo cấp trên 4.810 hồ sơ. Huyện đã chi trả trợ cấp 1 lần 7 đợt cho 3.966 đối tượng có Quyết định hưởng với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Số còn lại hiện đang chờ cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xét duyệt, ra Quyết định.

          Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với sự phát triển của tình hình kinh tế xã hội đất nước, đáp ứng nguyện vọng đông đảo của quần chúng nhân dân. Trong thời gian tiếp theo, huyện Tam Dương tiếp tục chỉ đạo các ngành, chức năng thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo Quyết định, tổ chức chi trả cho các đối tượng còn lại kịp thời, chính xác, khách quan.

Lê Hường                       

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: