Tam Dương đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề nông dân

28/11/2018

          Trong những năm qua, các cấp Hội nông dân huyện Tam Dương luôn tích cực đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho hội viên nông dân. Thông qua các hoạt động đã giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày một khởi sắc và phát triển, đồng thời củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn

          Hội nông dân huyện Tam Dương hiện có gần 17 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 13 cơ sở Hội. Để các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho hội viên nông dân đạt hiệu quả thiết thực, trong 5 năm qua, các cấp Hội nông dân trong huyện đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình như: tiếp nhận 5,7 tỷ đồng từ nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân” cho 175 lượt hội viên vay để xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hộ có hiệu quả kinh tế cao. Nguồn vốn được sử dụng đúng quy trình, đúng mục đích và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các cấp Hội cũng đã ký ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho trên 3.400 lượt nông dân vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 78 tỷ đồng; ngoài ra các chương trình vay vốn khác được quan tâm, đẩy mạnh, đó là vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, làm nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường, cho vay sản xuất vùng khó khăn …

          Hội nông dân huyện Tam Dương cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết thỏa thuận liên ngành số 01/TTLN-HNDH-Agribank thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015 của Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội ký kết, tập huấn và thực hiện chương trình vay vốn, kết quả đã củng cố, kiện toàn 108 tổ vay vốn với trên 2.500 lượt hộ vay với tổng dư nợ 288.811 triệu đồng. Phối hợp với công ty công nghệ phát triển công nghệ xanh tổ chức hội thảo đầu bờ về thực hiện thí điểm mô hình sử dụng phân bón viên nén trả chậm cho cây lúa ở xã Kim Long; phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm và thỷ sản tổ chức 8 lớp về kiến thức pháp luật an toàn thực phẩm cho 800 hội viên; phối hợp với Ban kinh tế Hội nông dân tỉnh tổ chức 20 lớp tập huấn về kỹ thuật sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật-ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến vào sản xuất và chăn nuôi cho 1.700 hội viên tham gia; triển khai cung ứng 2.100 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm với giá ưu đãi cho trên 3.400 hộ nông dân sản xuất vụ chiêm xuân và vụ mùa.

          Công tác dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật được quan tâm, chú trọng, trong 5 năm qua, Hội nông dân huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện mở 126 lớp tập huấn kiến thức về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, phát triển ngành nghề với trên 7.500 lượt hội viên nông dân tham gia; phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức 18 lớp tập huấn với trên 1.400 lượt người tham dự về quản lý nguồn vốn vay, vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội, vốn quỹ hỗ trợ tín dụng.

Lê Hường                       

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: