Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp trực tiếp làm công tác vay vốn từ nguồn ngân sách tỉnh

27/11/2018

Ngày 26/11/2018 Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Lao động -TB&XH; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xẫ hội huyện Tam Dương tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp trực tiếp thực hiện chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Dự hội nghị có lãnh đạo phòng Lao động - TB&XH, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện và 340 người đến từ các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của các xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu được nghebáo cáo viên của Sở Lao động - TB&XH tỉnh hướng dẫn về một số điểm mới theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm tại chỗ, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 201-2020; Thủ tục trình tự, hồ sơ, cách thức thực hiện hỗ trợ một số chi phí cho người đi xuất khẩu lao động, người lao động vay vốn tự tạo việc làm tại chỗ và vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, đồng thời cùng nhau trao đổi, giải đáp các ý kiến thắc của người lao động...

Qua hội nghị này đã giúp cán bộ hội, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của các xã, thị trấnhiểu được các chính sách mới của tỉnh, tích cực tuyên truyền vận động người dân, tạo điều kiện cho người lao động vay vốn được nhanh chóng, thuận lợi, sử dụng đúng mục đích, góp phần giải quyết việc làm mới cho người lao động, từng bước xóa hộ đói giàm hộ nghèo tại địa phương./.

Nguyễn Hữu Thủy          

                                                                                    PTP Phòng Lao động –TB&XH  

Các tin đã đưa ngày: