Đoàn công tác của huyện làm việc BCĐ xây dựng NTM xã Đồng Tĩnh

19/11/2018

       Sáng ngày 16/11/2018 tại hội trường UBND xã Đồng Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc với BCĐ xây dựng NTM xã Đồng Tĩnh. Chủ trì Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Khải - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; tham gia hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện,  BCĐ xây dựng NTM của xã, Bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn xã Đồng Tĩnh.

      Sau 8 năm thực hiện Đề án xây dựng NTM xã Đồng Tĩnh. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể có sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Xã cơ bản đạt 14/19 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 về Qui hoạch; tiêu chi số 3 về Thủy lợi; Tiêu chí số 4 về Điện; Tiêu chí số 5 về Trường học; tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 về Thu nhập; Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo; Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm; Tiêu chí 14 về Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chí số 15 về Y tế;  Tiêu chí số 16 về Văn hóa; Tiêu chí số 18 về Hệ thống tổ chức chính trị và Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh.

       Tham luận ý kiến phát biểu tại Hội nghị,  lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện đề nghị BCĐ Xây dựng NTM xã chỉ đạo quyết liệt các tiêu chí chưa hoàn thành như tiêu chí số 6 (Cơ sở vặt chất Văn hóa), tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm), các hạng mục công trình còn chưa hoàn thiện  theo đánh giá của các phòng chuyên môn của huyện.

      Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Khải – PBT, Chủ tịch UBND huyện đánh giá trong thời gian vừa qua của BCĐ  xây dựng NTM của các xã đã triển khai tích cực đồng thời  chỉ ra một số tồn tại trong thời gian tới cần khắc phục. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trong xã tạo thành phong trào thi đua XDNTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCĐ XD NTM của xã, xác định XD NTM là một nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị BCĐ XD NTM xã tiếp thu ý kiến của các phòng chuyên môn của huyện./.

                                                                                                                                                          Đoàn Chiến              

Các tin đã đưa ngày: