HĐND huyện giám sát công tác thực hiện đấu giá đất tại xã Hoàng Hoa

08/11/2018

     Sáng ngày 07/11/2018, Đoàn giám sát của HĐND huyện do ông Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Hoàng Hoa về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện các khu đấu giá, đất dịch vụ, đất giãn dân. Tham gia Đoàn giám sát có bà Kiều Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các lãnh đạo, chuyên viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội, Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi giám sát, UBND xã Hoàng Hoa đã báo cáo thực trạng và tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Theo báo cáo, xã Hoàng Hoa có tổng diện tích đất tự nhiên 760,36 ha, gồm 12 thôn với 1.897 nhân khẩu; địa hình đặc trưng vùng núi có nhiều đồi rừng, ruộng bậc thang khó khăn trong phát triển nông nghiệp, tuy nhiện rất thuận lợi cho phát triển chăn nuôi. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Hoàng Hoa cơ bản ổn định, việc sử dụng đất bước đầu đã được thực hiện theo đúng quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã trong thời gian qua đã đi vào nề nếp đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý đất đai và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2018 xã đã triển khai thực hiện quy hoạch 05 khu đất dấu giá, đất dịch vụ, đất giãn dân. Diện tích phê duyệt đất đấu giá quyền sử dụng đất, đất dịch vụ, giãn dân là 76.887,97 m2; trong đó: đất ở 36.805,93 m2, đất hạ tầng kỹ thuật 3.157 m2, đất cây xanh 5.754,38 m2, đất công cộng 1.949,0 m2, rãnh và mương thoát nước thải 1.343,02 m2, giao thông và hành lang 26.810,64 m2, đất dịch vụ 1.068,0 m2.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn giám sát của huyện đã đánh giá xã Hoàng Hoa thực hiện đúng quy định công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất; công tác thẩm định phê duyệt chủ đầu tư; phê duyệt dự án, báo cáo KTKT; lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; thực hiện dự án bồi thường…. Các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chỉ đạo, một số dự án chậm tiến độ chưa giải phóng mặt bằng, chưa chi trả được đất dịch vụ theo kế hoạch đề ra….Đoàn công tác đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt công tác vận động, tuyên truyền nhân dân; rà soát lại các kế hoạch quy hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt để triển khai thực hiện đúng quy định ./.                                                             

                                                                        Lê Thuỷ                 

Các tin đã đưa ngày: