Tam Dương chi trả chế độ, chính sách cho gần 4.000 dân công hỏa tuyến

06/11/2018

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thời gian qua, huyện Tam Dương đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm chi trả chế độ, chính sách đúng đối tượng, kịp thời và đảm bảo theo quy định.

Để đạt hiệu quả thiết thực, Ban chỉ đạo 24 của huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thường xuyên bám sát địa bàn phụ trách, giải quyết vướng mắc, đôn đốc tiến độ thực hiện theo từng giai đoạn.

Huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực ban chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện tuyên truyền về các chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho dội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã.

Công tác tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ từ thôn đến xã và huyện được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, chính xác. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, huyện Tam Dương đã thực hiện 10 đợt xét duyệt và báo cáo cấp trên 4.810 hồ sơ. Huyện đã chi trả trợ cấp 1 lần 7 đợt cho 3.966 đối tượng có Quyết định hưởng với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Số còn lại hiện đang chờ cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xét duyệt.  

Nguồn: vinhphuc.gov.vn        

Các tin đã đưa ngày: