Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc thẩm định, kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Hướng Đạo và An Hoà

17/10/2018

Trong 02 ngày 16 và 17/10/2018, Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Trần Ngọc Oanh - TUV- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã về thẩm định, kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) tại 02 xã Hướng Đạo và An Hoà; cùng dự kiểm tra, thẩm định có đồng chí Nguyễn Văn Quý - TUV- Bí thư huyện uỷ và các đồng chí lãnh đạo Thường trực HU-UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện.

Toàn cảnh buổi thẩm định

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong thời gian qua cùng với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và huyện, 02 xã Hướng Đạo, An Hoà đã huy động các nguồn lực tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM. Đến nay, diện mạo nông thôn của 02 xã có nhiều thay đổi. Hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, 100% đường giao thông trục chính ở các thôn, xã và đường nội đồng được bê tông hóa; hệ thống thủy lợi, kênh mương được xây dựng kiên cố, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất; các trường mầm non, tiểu học và THCS của 02 xã đều đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo; 100% hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch và điện thắp sáng; các thiết chế văn hoá, thể thao đều được chú trong đầu tư do đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt…

Tại các buổi kiểm tra thẩm định, sau khi nghe báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã, Đoàn thẩm định của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, rà soát thực tế từng tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá cao việc triển khai, xây dựng NTM ở 02 xã đảm bảo dân chủ, công khai, huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Cả 02 xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Đoàn kiểm tra, thẩm định của tỉnh sẽ có trách nhiệm báo cáo với Ban chỉ đạo tỉnh xem xét đề nghị UBND tỉnh công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Bên cạnh đó đoàn kiểm tra, thẩm định của tỉnh cũng đề nghị 02 xã trong thời gian tới tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí; hoàn thiện và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; quan tâm hơn nữa công tác vệ sinh môi trường trong một số khu dân cư có các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm; động viên vận động tuyên truyền nhân dân tích cực thực hiện tốt công tác xã hội hoá, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân./.

Hình ảnh kiểm tra thẩm định tại xã Hướng Đạo:

Đoàn thẩm định đi kiểm tra tiêu chí trường học

Hình ảnh kiểm tra thẩm định tại xã An Hoà

                                                                                Lê Thuỷ - PVH&TT                     

 

Các tin đã đưa ngày: