Huyện Tam Dương bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

28/09/2018

Sáng ngày 26/9/2018, Phòng Nội vụ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 cho cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn; các trường học công lập thuộc huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng văn thư, lưu trữ

Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các học viên được Thạc sỹ Hoàng Anh Tuấn, Chuyên viên chính, Trưởng phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp hướng dẫn kỹ năng soạn thảo văn bản, văn bản hành chính, công tác văn thư, lưu trữ./.

Phan Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày: