Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2018

25/09/2018

Sáng ngày 25/9/2018, Phòng Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn; Tổ trưởng 145 tổ Hòa giải cơ sở.

Đ/c Phan Thị Ngọc Bích hướng dẫn nghiệp vụ công phổ biến giáo dục pháp luật tại buổi tập huấn

Các đại biểu đã được đồng chí Phan Thị Ngọc Bích-Trưởng phòng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở. Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi Tập huấn

Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận và được đ/c Phan Thị Ngọc Bích giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở./.

Phan Tuyết          

Các tin đã đưa ngày: