Kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

24/09/2018

Sáng ngày 24/9/2018 Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 do ông Nguyễn Văn Phong - PGĐ Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện. Về phía huyện Tam Dương, dự buổi làm việc có Đ/c Phùng Mạnh Thắng- PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng LĐTB&XH, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, lãnh đạo Công an huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong  năm qua UBND huyện Tam Dương đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn tổ chức nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, TNXH. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có sự lồng ghép với các chương trình phát triển KT-XH của địa phương, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức 46 buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn 2.464 lượt tin bài về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trộm cắp tài sản, thủ đoạn hoạt động lừa đảo, cướp giật tài sản,  bạo lực gia đình. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT được 335 lượt. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng chặt chẽ, trách nhiệm nên đã góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH được kịp thời và hiệu quả.

Đoàn Chiến               

Các tin đã đưa ngày: