HĐND xã Hợp Thịnh, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 6

04/07/2018

HĐND xã Hợp Thịnh vừa tiến hành kỳ họp thứ 6, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 6, HĐND xã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

Chủ tịch HĐND xã tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe: Kết quả hoạt động của TT HĐND xã 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2018; Xem xét cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo kiểm điểm điều hành chỉ đạo của UBND xã. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc thực hiện thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2017, việc thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công và tình hình xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5. Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6. Kết quả giám sát của TT HĐND về những ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5. Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2018. Thông báo của UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét và quyết định thông qua 03 nghị quyết: Nghị quyết về  phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2017; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Nguyễn Hồng Sen                 

Đài truyền thanh xã Hợp Thịnh      

Các tin đã đưa ngày: