Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt trên 927 tỷ đồng

28/06/2018

6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong huyện, nền kinh tế huyện Tam Dương có bước phát triển khá toàn diện, tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) ước đạt trên 2.991 tỷ đồng, tăng 12,53% so với cùng kỳ, trong đó tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 927.611 triệu đồng, tăng 6,87% so với cùng kỳ. Ngành trồng trọt, năng suất lúa vụ xuân ước đạt 62,8 tạ/ha, đạt cao nhất từ trước đến nay; rau các loại 268 tạ/ha. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 27.222,46 tấn, trong đó: sản lượng lúa ước đạt 20.832,96 tấn, tăng 4,37% so với cùng kỳ; ngô ước đạt 6.389,5 tấn, tăng 4,83% so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục duy trì được sự phát triển ổn định cả về số lượng và chất lượng. Theo kết quả điều tra quy mô đàn, hiện nay toàn huyện có 15.500 con bò, 104.344 con lợn và 3.471 nghìn con gia cầm ...

Trong lâm nghiệp, công tác trồng và chăm sóc rừng được duy trì ổn định. Tổng diện tích trồng rừng trên địa bàn huyện là 706,80 ha, chiếm 7% diện tích đất tự nhiên. Diện tích trồng cây phân tán ước đạt 41.200 cây. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ việc khai thác, phòng chống cháy rừng được các cấp, các ngành và các địa phương chỉ đạo triển khai tích cực. Sản xuất thủy sản tiếp tục được ổn định và phát triển, từng bước được đa dạng hóa về chủng loại nuôi trồng và mở rộng diện tích. Trên địa bàn huyện có 1.620 cơ sở nuôi trồng thủy sản. Tổng diện tích ươm nuôi bằng  286,2 ha, tăng 5,18% và bằng 14,1% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 347,3 tấn, tăng 10,14% so với cùng kỳ.

Từ những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018 huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất và chăn nuôi nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Lê Hường                        

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: