Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa III

25/06/2018

Ngày 22/6/2018 tại xã An Hòa, Duy Phiên và Hoàng Lâu Tổ đại biểu số 3,4 HĐND huyện, khóa III, tiếp xúc cử tri các xã: Hoàng Lâu, Hoàng Đan, An Hòa, Hoàng Hoa và Duy Phiên. Dự buổi tiếp xúc có đại diện các cơ quan ở huyện.

Đ/c Vũ Văn Đoàn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Duy Phiên

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND huyện báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/7/2018, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

Sau khi nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo, cử tri đã bày tỏ vui mừng và nhất trí với các nội dung vừa nghe. Đại diện cử tri xã An Hòa, Duy Phiên, Hoàng Lâu nêu ý kiến, kiến nghị về một số nội dung: đất đai, giao thông, thủy lợi, hỗ trợ diện tích lúa bị ngập úng, chế độ chính sách cho cán bộ cấp thôn....

Đại biểu HĐND huyện và đại diện cơ quan dự Hội nghị đã trả lời một số nội dung về đất đai và chế độ chính sách cho cán bộ cấp thôn, đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị còn lại chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Một số hình ảnh:

Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa- Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tại tổ đại biểu số 3, xã Hoàng Lâu

 Các cử tri đến tham gia buổi tiếp xúc

Ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc ở xã An Hòa

Nguyễn Lân- Tuấn Long          

Các tin đã đưa ngày: