Tam Dương khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018

04/06/2018

          Sáng 4/6/2018, Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Dương tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018 cho 130 đồng chí đoàn viên ưu tú và các đối tượng kết nạp Đảng. Dự có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện uỷ.

Đ/c Lê Xuân Bình- UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

          Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt, nghiên cứu một số nội dung cơ bản như: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch.

Toàn cảnh buổi Lễ khai mạc

          Kết thúc khóa học, xếp loại của các học viên sẽ được đánh giá trên các tiêu chí: ý thức học tập và chấp hành nội quy lớp học; kết quả làm bài kiểm tra, bài thu hoạch; kết quả đi nghiên cứu thực tế …

Lê Hường - Phương Thảo               

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: