HĐND huyện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế.

22/05/2018

Thực hiện Kế hoạch 05/KH-ĐGS ngày 11/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Dương, sáng ngày 22/5/2018 Đoàn Giám sát của HĐND huyện tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tam Dương đối với Bảo hiểm xã hội huyện giai đoạn 2015-2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia Đoàn giám sát có bà: Bùi Thị Thủy-UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các ông bà trong thường trực HĐND huyện, lãnh đạo một số cơ quan liên quan ở huyện. Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa-HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, đại diện BHXH huyện trình bày báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tam Dương.

BHXH huyện là cơ quan trực thuộc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc. Những năm qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2015 đến tháng 3 năm 2018 có gần 191 nghìn lượt người tham gia BHYT với số tiền hơn 94 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đạt 86,2%. Từ năm 2015-2018, BHXH huyện cấp 3.110 thẻ, đổi gần 60 nghìn thẻ BHYT cho các đối tượng. Trong giai đoạn này có 652 nghìn lượt người đi khám chữa bệnh từ tuyến xã đến tuyến trung ương với chi phí gần 47,8 tỷ đồng. Nhiều thủ tục khám chữa bệnh BHYT, thanh toán phí BHYT được thực hiện nhanh gọn hơn.

Đại diện các cơ quan trong Đoàn giám sát đã kiểm tra một số hồ sơ, tài liệu BHYT của đơn vị BHXH huyện đồng thời phát biểu nêu các ý kiến. Lãnh đạo đơn vị được giám sát đã giải trình.

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa-HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát và các nội dung BHXH huyện trực tiếp trình bày tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: BHXH huyện cần tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế, tăng cường công tác CCTTHC, đẩy nhanh việc cấp thẻ cho các đối tượng để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đề xuất giải pháp tăng cường tỷ lệ tham gia BHYT, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nguyễn Lân              

Các tin đã đưa ngày: