Nông dân huyện Tam Dương: Hiến gần 70 nghìn ngày công và trên 74 nghìn m2 đất để xây dựng nông thôn mới

22/05/2018

Nhận thức rõ, xây dựng nông thôn mới là đem lại lợi ích cho chính mình, nên trong những năm qua, các hội viên nông dân huyện Tam Dương đã chung sức, chung lòng hiến công, hiến đất và đóng góp kinh phí để xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các cấp Hội nông dân huyện Tam Dương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân phát huy vai trò làm chủ tích cực, chung sức tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động và hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn … Trong 6 năm qua, các hội viên nông dân trong toàn huyện đã đóng góp được 478.585 triệu đồng; gần 70 nghìn ngày công lao động và trên 74 nghìn m2 đất để tham gia xây dựng và nâng cấp gần 300 km đường giao thông nông thôn, kênh mương; lắp đặt 218 chiếc cống; sửa chữa 109 phòng học, trạm xá; sửa chữa, nâng cấp 6 công trình điện. Cùng với đó, các hội viên nông dân đã duy trì hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại khu dân cư, thu gom hàng nghìn kg rác thải đổ đúng nơi quy định, góp phần xây dựng nông trường nông thôn “Xanh-sạch-đẹp”. Hội nông dân huyện cũng đã phối hợp với các ngành chức năng xây dựng 28 mô hình nước sạch và bảo vệ môi trường; gần 3.000 công trình nước sạch, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh …

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tham gia thi đua phát triển kinh tế, đưa bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc và phát triển. Trong 6 năm qua, các cấp Hội luôn tích cực vận động hội viên và nhân dân áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đưa những giống cây, giống con có năng suất cao vào gieo trồng, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền, các cơ quan khoa học cấp trên tổ chức trên 50 lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho hàng nghìn lượt hội viên tham gia học tập. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Tam Dương ký kết thỏa thuận liên ngành số 01/TTLN-HNDH-Agribank thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015 của Chính Phủ, đến nay các cấp Hội đã củng cố, kiện toàn 108 tổ vay vốn với 2.554 lượt hộ vay với tổng số tiền dư nợ trên 288.811 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện ký ủy thác cho 3.432 lượt hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế tại 97 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dự nợ hiện tại trên 78 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị chức năng mua hàng nghìn tấn phân trả chậm để nông dân gieo trồng sản xuất.

Trong thời gian tới, để tiếp tục chung sức cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân huyện Tam Dương sẽ tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở Hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới tới người dân, phát huy vai trò nhân dân là chủ thể, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc và phát triển.

Lê Hường                          

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: