Tổ chức buổi đối thoại thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

18/05/2018

      Ngày 18/5/2018, Phòng Nội vụ huyện Tổ chức buổi đối thoại thống nhất một số nội dung để thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của các xã, thị trấn, các phòng, cơ quan chuyên chuyên thuộc huyện. Đồng chí Nguyễn Giang Nga - Phó trưởng phòng Nội vụ, chủ trì buổi đối thoại; các đồng chí lãnh đạo phòng TC-KH, TNMT, Tư pháp, các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có cán bộ cần chuyển đổi vị trí công tác.

Đ/c Nguyễn Giang Nga - P. Trưởng phòng Nội vụ chủ trì buổi đối thoại

     Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Giang Nga - Phó trưởng phòng Nội vụ trực tiếp đối thoại với các cán bộ, công chức để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của các chức danh cần chuyển đổi vị trí theo quy định. Các chức danh cần chuyển đổi là lĩnh vực quản lý và cấp các loại giấy phép, hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, quản lý xây dựng cơ bản, quản lý áp giá đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý dự án…

      Ý kiến của các đồng chí đang phụ trách lĩnh vực cần phải chuyển đổi cơ bản nhất trí với chủ trương, quy định của nhà nước về chuyển đổi vị trí việc làm, tuy nhiên có một số khó khăn vướng mắc như các vị trí chuyển đổi trái với chuyên môn, sở trường công tác làm giảm xút hiệu quả công tác và không phù hợp với nguyện vọng, hoàn cảnh riêng của cá nhân cán bộ công chúc, viên chức.

       Đồng chí Nguyễn Giang Nga - Phó trưởng phòng Nội vụ phát biểu kết luận: đây là quy định của nhà nước về một số vị trí việc làm cần phải chuyển đổi, tuy nhiên sẽ báo cáo lại với Lãnh đạo UBND huyện xin ý kiến chủ trương để thống nhất, đảm bảo tính khách quan, minh bạch,hiệu quả công tác, tránh việc chuyển đổi vị trí gây hiệu quá kém trong công tác chuyên môn của cán bộ công chức viên chức.

                                                                                                        Lê Cường * PVH&TT

Các tin đã đưa ngày: