Huyện Tam Dương: Giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm tăng 15%

23/04/2018

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Dương, những tháng đầu năm 2018, sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt khá, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 324,8 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, một số ngành có giá trị tăng trưởng cao như: Chế biến thực phẩm, may mặc, sản xuất các sản phẩm từ kim loại… Riêng sản phẩm gạch ốp lát của Nhà máy sản xuất gạch VITTO đã đạt công suất 50.000m3/ngày, sản lượng sản xuất ổn định, góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của huyện.

Tuy nhiên, UBND huyện nhận định, công nghiệp của địa phương tăng trưởng nhưng chưa bền vững, thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài còn hạn chế. Để khắc phục những tồn tại trên, thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện triển khai trên địa bàn; phấn đấu không để khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; đôn đốc giải ngân nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tam Dương I, Tam Dương II và có giải pháp xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hợp Thịnh.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn                      

Các tin đã đưa ngày: