Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên

20/04/2018

     Sáng 18/4/2018 Tại hội trường Huyện ủy Tam Dương, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản về công tác tổ chức cán bộ, dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Quý, TUV - Bí thư Huyện ủy, tham gia hội nghị có các đ/c trong BTV, BCH Huyện ủy các đ/c Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể; bí thư, phó bí thư, chủ tịch phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

       Đ/c Đặng Công Hòa Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đ/c Lê Xuân Bình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt một số nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ, và tinh giản bộ máy trong thời  gian vừa qua như Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2016-2021, tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 49, 54 của BCH đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết TW6 của Đảng về công tác tổ chức bộ máy, Đề án số 02 của BCH đảng bộ tỉnh, Đề án 04 nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ huyện về công tác luân chuyển cán bộ…

Đ/c Nguyễn Văn Quý, TUV - Bí thư HU phát biểu kết luận Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Quý,TUV- Bí thư Huyện ủy thông báo với hội nghị về thực hiện nhiệm vụ của thường trực Huyện ủy trong thời gian qua và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành trong thời gian tới về lĩnh vực đất đai, an ninh trật tự trên địa bàn huyện./.

                                                                                                                  Đoàn Chiến * PVH&TT

                    

 

Các tin đã đưa ngày: