Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29 nhiệm kỳ 2015-2020.

16/04/2018

Ngày 12/4/2018, Tổ công tác xây dựng báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29 nhiệm kỳ 2015-2020 của UBND huyện tổ chức Hội nghị. Đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

(Lãnh đạo Phòng TC-KH huyện thông qua nội dung báo cáo)

Phòng Tài chính- Kế hoạch (cơ quan Thường trực) đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29 nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị các thành viên trong Tổ công tác đã đánh giá, phân tích cụ thể từng mục tiêu lĩnh vực, kết quả đạt được và chưa đạt được; những khó khăn thách thức, đồng thời dự báo khả năng, mức độ hoàn thành mục tiêu; đề xuất các giải pháp thực hiện để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Đại hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng TC-KH tổng hợp tiếp thu các ý kiến của thành viên trong Tổ công tác và hoàn thiện nội dung và báo cáo Thường trực HU, UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo./.

                                                                            LT                 

 

 

Các tin đã đưa ngày: