Triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả XD NTM năm 2017

08/01/2018

Ngày 05/01/2018, Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp xã đối với 02 xã Hướng Đạo và An Hòa, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Hương – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Xuân Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ  huyện triển khai Hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương triển khai kế hoạch, hướng dẫn đến 2 xã, theo đó việc tổ chức triển khai lấy ý kiến của huyện đối với xã Hướng Đạo, An Hòa sẽ được thực hiện cụ thể, các đại biểu đã được hướng dẫn về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM cấp huyện, cấp xã. Theo đó, đối với cấp xã, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư và chỉ được công nhận khi có trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên ở câu hỏi thứ 17 của phiếu hỏi. 16 câu còn lại có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng.

Quy trình và thời gian: Từ ngày 07 -> 11/01/2018, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, các chi hội đoàn thể tổ chức hội nghị (hoặc đến từng hộ gia đình phát phiếu), hướng dân ghi phiếu. Từ ngày 12/01/2018 sau khi lấy ý kiến, các thôn, khu dân cư tổng hợp kết quả lấy ý kiến tại thôn, khu dân cư gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã. Từ ngày 14/01/2018 Ban thường trực ủy ban MTTQ xã tổng hợp kết quả lấy ý kiến; Báo cáo kết quả gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trước ngày 16/01/2017 để tổng hợp báo cáo BCĐ xây dựng NTM huyện theo Kế hoạch.

Trên cơ sở các Quyết định số 1980; Quyết định số 2540 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 22/2017 ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Hướng dẫn số 78 của Ủy ban TW MTTQ VN; Hướng dẫn số 69 của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch 129/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND huyện Tam Dương về việc thẩm tra, xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 – 2020 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”./.

                     Nguyễn Thị Lệ Hằng          

                   Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: