Huyện Tam Dương: Cấp mới 349 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

09/10/2017

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Tam Dương đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn, các ngành liên quan triển khai thực hiện công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; hoàn thành xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết các vi phạm về chuyển đổi đất nông nghiệp, mua bán và chuyển nhượng đất trái phép; thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, thuê đất.

9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã cấp giấy quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư cho 30 hộ gia đình, cá nhân; đất dịch vụ cho 16 hộ gia đình, cá nhân; công nhận quyền sử dụng đất cho 90 hộ gia đình, cá nhân và cấp mới 349 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Đồng thời, hoàn thành thủ tục cho thuê 6,3 ha thực hiện dự án phát triển sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng Tĩnh; thu hồi theo thẩm quyền hơn 43,2 ha đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.  

Từ nay đến cuối năm, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát các dự án hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất, đất dịch vụ, đất giãn dân và có kế hoạch trả đất dịch vụ cho nhân dân. Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương giai đoạn 2016 – 2020; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018; đẩy nhanh công tác giao kế hoạch sử dụng đất cho các dự án triển khai năm 2018. Cùng với đó, UBND huyện tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết đúng quy định các trường hợp về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, mua bán, chuyển nhượng đất trái phép; thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Tiếp tục triển khai dự án đo đạc, xây dựng bản đồ địa chính, cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát và triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn theo kế hoạch; kiên quyết xử lý những vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn               
Các tin đã đưa ngày: