Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn Quốc kháng chiến!

17/12/2016

 

Kỷ  niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Toàn Quốc kháng chiến!

                                                                                                Tranh cổ động của Bùi Hiếu *  P.VH&TT

 

Các tin đã đưa ngày: