Họp Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tam Dương

25/11/2016

Chiều ngày 24/11/2016, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện họp tiến hành bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2016. Đồng chí Đinh Văn Mười-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi làm việc, đại diện Văn Phòng thường trực BCĐ huyện báo cáo tình hình xây dựng các danh hiệu văn hóa: Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM theo quy định tại các thông tư: 12/2011/TT-BVHTTDL, 08/2014/BVTTTDL và 17/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các thành viên Ban chỉ đạo huyện đã phát biểu, đánh giá, xem xét việc xây dựng các danh hiệu văn hóa trên, trong đó xem xét kỹ lưỡng các tiêu chuẩn về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, hộ nghèo, chấp hành chính sách về dân số và các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua xem xét, đánh giá, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện thống nhất năm 2016 huyện Tam Dương đạt tỷ lệ gia đình văn hóa 87,4%, khu dân cư văn hóa: 89,6%; cơ quan, doanh nghiệp văn hóa: trên 60%; 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: Hoàng Hoa, Hoàng Đan. 

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Đinh Văn Mười giao Phòng VH&TT hoàn thiện biên bản cuộc họp và phối hợp với các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2016, báo cáo Sở VHTT&DL , Huyện ủy, UBND huyện và các thành viên Ban chỉ đạo huyện.

Nguyễn Lân     

Các tin đã đưa ngày: