Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị

13/11/2016

Ngày 11/11/2016, Huyện ủy Tam Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị và quy định thi hành Chương VII, Chương VIII điều lệ Đảng. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Đoàn- Phó Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đ/c lãnh đạo các phòng, ban của HU, HĐND, UBND huyện...

Đ/c Dư Đình Hùng- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các đồng chí: Dư Đình Hùng- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Phạm Hồng Hải- nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên trung ương triển khai những nội dung chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị, đ/c Đặng Công Hòa- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đấy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Văn Đoàn- Phó Bí thư thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các chi đảng bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc các nội dung được học tập tại Hội nghị từ đó về triển khai, tổ chức quán triệt tại các chi, đảng bộ và đảng viên ở cơ sở đúng theo theo quy định của đảng.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Đ/c Vũ Văn Đoàn- Phó Bí thư TT HU, Chủ tịch HĐND huyện  dự hội nghị

Các đ/c lãnh đạo HĐND, UBND dự Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tuấn Long                 

Các tin đã đưa ngày: