Tam Dương triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

14/01/2022

Thời gian qua, đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, kinh doanh của các Công ty, doanh nghiệp cũng như đời sống của người lao động trên địa bàn cả nước nói chung, huyện Tam Dương nói riêng. Để góp phần phục hồi, ổn định sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống cho người lao động, ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. Kể từ khi Nghị quyết được ban hành, huyện Tam Dương đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và đạt kết quả tích cực, đảm bảo phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch Covid 19.

Phòng LĐTB&XH huyện chi trả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 theo Nghị quyết 68

Huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 174/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19. Bên cạnh đó, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện như: Bản tin Tam Dương; hệ thống loa truyền thanh Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Đài truyền thanh 13 xã, thị trấn; Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện … Kết quả, đã có gần 40 lượt tin, bài, chuyên mục và trên 30 chương trình phát thanh phát sóng về các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tam Dương đã dựng và chuyển hàng chục file âm thanh đến Đài truyền thanh 13 xã, thị trấn để truyền tải tới người dân trên hệ thống loa truyền thanh. Thông qua công tác tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó đăng ký hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Công tác thanh tra, kiểm tra chính sách hỗ trợ được thực hiện tốt, qua đó đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo đúng thời gian, đúng đối tượng và công khai, minh bạch theo quy định. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện Tam Dương về việc thành lập Tổ công tác giúp UBND huyện đôn đốc, rà soát việc thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, lãnh đạo chuyên viên Phòng Lao động TB&XH xuống trực tiếp các xã, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện cũng niêm yết các danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước để người dân tiện theo dõi và thực hiện theo quy trình …

Tính đến cuối tháng 12 năm 2021, huyện Tam Dương đã hỗ trợ cho cho 1.704 người, với tổng số tiền 2.707.385.000 đồng. Trong đó có 31 lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với tổng số tiền trên 140 triệu 155 ngàn đồng; hỗ trợ 16 lao động ngừng việc với tổng số tiền 24 triệu đồng; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 13 lao động, với tổng số tiền 61 triệu 230 ngàn đồng; hỗ trợ 25 trẻ em điều trị Covid 19, cách ly y tế với tổng số tiền 25 triệu đồng; hỗ trợ 19 hộ kinh doanh với tổng số tiền 57 triệu đồng. Hỗ trợ 1.600 lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định đính chính số 2095/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tổng số tiền hỗ trợ là 2 tỷ 400 triệu đồng.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương đã giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 5.790 trường hợp, với số tiền 705 triệu 464 ngìn đồng; hỗ trợ người lao động và ngưới sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là 184 trường hợp, với tổng số tiền trên 162 triệu 654 nghìn đồng. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội huyện đã giảm đóng 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 237 đơn vị, cho 6.378 người, với số tiền 268.594.037 đồng/tháng; Đã chi trực tiếp hỗ trợ cho 7.291 người lao động, với tổng số tiền 16,165 tỷ đồng.

Trong thời gian tiếp theo, huyện Tam Dương tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 và các Quyết định, Kế hoạch của các cấp, qua đó kịp thời hỗ trợ đến các đối tượng, giúp các đối tượng giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Hữu Thủy

PTP Lao động -TB&XH huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang