UBND huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 11

25/11/2021

Ngày 24/11, Uỷ ban nhân huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 11 năm 2021. Đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo HĐND-UBND-UBMTTQ huyện, các thành viên UV UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc huyện và Chủ tịch 13 xã, thị trấn.

Đ/c Phùng Mạnh Thắng - PBT, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị tháng 11/2021, các cơ quan chuyên môn huyện thông qua các báo cáo KT-XH, báo cáo chuyên đề, chuyên ngành; các đề xuất trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, dự án, đầu tư công, văn hoá - xã hội, phòng chống dịch Covid -19.

Theo báo cáo, tháng 11/2021 UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì hoạt động của Trung tâm chỉ huy Covid của huyện, cấp xã theo quy định. Chỉ đạo các nội dung thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021và những nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Lĩnh vực nông nghiệp, huyện tập trung hướng dẫn chăm sóc trồng cây vụ Đông, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ sản xuất vụ Đông năm 2021; tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đã tiến hành triển khai phun khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2021 cho các hộ có chăn nuôi trên địa bàn huyện (22.800 hộ/129 thôn, hoá chất đã sử dụng là 1.140 lít). Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các Xí nghiệp thủy lợi thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện những diện tích có thể bị hạn từ đó chỉ đạo cung cấp tưới, tiêu kịp thời cho sản xuất vụ Đông; tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng, giao ngành Nông nghiệp huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng. Thực hiện thành công kế hoạch mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu năm 2021 huyện có từ 02-04 sản phẩm được xếp hạng đạt 3 sao cấp tỉnh trở lên.

Đ/c Đào Hải Nam - HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo chung hoạt động của UBND huyện trong tháng 11

Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, đã trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 kế hoạch sử dụng đất 2021-2030 và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu. Chỉ đạo việc xử lý vi phạm đất đai, khoáng sản; tiếp tục thẩm định hồ sơ giao đất đất dịch vụ; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng đất như lấn, chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép trên đất nông - lâm nghiệp, đất quy hoạch dự án đã có thông báo thu hồi đất; khai thác, hạ cốt đất trái phép; Kiểm tra, phát hiện đình chỉ các trường hợp tạo lập tài sản trái phép trong khu quy hoạch các dự án, công trình đã có thông báo thu hồi đất. Tiếp tục tiếp tục rà soát, giải quyết các tồn tại về giao đất giãn dân trên địa bàn huyện, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch về xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương.

Lĩnh vực CN-XD-TM, Huyện chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu thực hiện tốt QLNN về quy hoạch đối với các dự án triển khai trên địa bàn huyện; thực hiện cơ chế một cửa về việc cấp phép xây dựng; tổ chức kiểm tra, xử lý xây dựng công trình, các dự án khu, cụm công nghiệp. Hướng dẫn đôn đốc các xã trong công tác giải toả các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn huyện và xử lý các vi phạm hành chính. Tiếp tục tổ chức triển khai công tác khoa học và công nghệ năm 2021; xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực KT-XH năm 2021. Tập trung chỉ đạo công tác thu, chi tài chính, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển, thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng thu ngân sách huyện ước đạt 36,5 tỷ đồng; chi ngân sách huyện 34,0 tỷ đồng. Đã tiến hành cấp, thu hồi: 90 Giấy phép đăng ký kinh doanh (với số vốn đăng ký 370,249 triệu đồng). 

Công tác VH-XH, quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, TDTT, trò chơi điện tử, quảng cáo, quảng cáo rao vặt trên địa bàn huyện; Tổ chức kiểm tra việc chấp hành phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở dịch vụ Karaoke, internet (game). Tập trung tuyên truyền KT-XH huyện và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-VH-XH, QP-AN. Chỉ đạo thành lập đội dự tuyển học sinh giỏi lớp 9 bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh; kiểm tra công tác dạy học, phòng chống dịch bệnh tại các nhà trường; kiểm tra quản lý và sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường; thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ và các khoản thu chi năm học 2021- 2022; thành lập các đoàn đến thăm đồng thời chỉ đạo công ác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số trường và chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, CB-NV nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; thực hiện tham gia các cuộc thi do tỉnh tổ chức. Công tác quản lý hoạt động Y- Dược tư nhân luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên về triển khai các hoạt động quản lý nhà nước, tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tốt các hoạt động Y- Dược tư nhân trên địa bàn toàn huyện; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính; tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) thích ứng với tình hình dịch COVID-19; đôn đốc UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách người lao động bị mất việc làm bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có nhu cầu làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện đảm bảo chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ - chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công tác rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Công tác, An ninh - Quốc phòng được đảm bảo; các lực lượng nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết tốt những vấn vấn đề phức tạp tại cơ sở giữ vững ổn định địa bàn; thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công tác Thanh tra duy trì tốt việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phối hợp trong công tác tiếp dân định kỳ theo quy định. Phối hợp với Sở Tư pháp và UBND các xã, thị trấn triển khai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngươi trên địa bàn huyện…

Đ/c Lâm Văn Sáu - HUV, Giám đốc TT Y tế huyện phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất các nội dung báo cáo, đồng thời tập trung tham gia góp ý các nội dung trọng tâm: Công tác phòng chống dịch Covid -19, trong đó có công tác chỉ đạo việc cưới, việc tang (hiện tại vẫn còn nhiều gia đình tổ chức tiệc cưới mời khách dự và sinh hoạt đông người, tại đám tang các đoàn viếng chưa tuân thủ công tác phòng dịch); Việc quản lý người tạm trú, tạm vắng tại cơ sở; mục tiêu phát triển KT- XH năm 2021 (cơ bản đạt các mục tiêu nhưng một số lĩnh vực thiếu tính bền vững không đạt hiệu quả nếu không có biện pháp tích cự hơn); công tác triển khai đền bù, GPMB, giải ngân vốn các dự án…

Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Phùng Mạnh Thắng đồng ý các nội dung báo cáo, đề xuất của các cơ quan chuyên môn; đồng chí đánh giá cao kết quả KT-XH đến thời điểm tháng 11 đã đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu ký cam kết với BTV Tỉnh uỷ, Huyện uỷ cơ bản đã đạt, có chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nhiệm vụ trong tháng 12/2021 rất quan trọng, nhiều lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị trấn: (1) Tiếp tục tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo các chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND, BCĐ tỉnh và của huyện; tăng cường công tác phòng, chống dịch tại nhà trường, xét nghiệm, tầm soát COVID-19 trong cơ sở cách ly tập trung; hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; Giao Phòng VH&TT phối hợp với phòng Tư pháp, Công an, Y tế tham mưu nhanh văn bản chỉ đạo trong tổ chức việc cưới, việc tang trong phòng dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. (2) Các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các báo cáo, nội dung để kịp thời trình Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện theo luật định. (3) Đẩy nhanh hoàn thành các cam kết và nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV tỉnh ủy, Huyện ủy giao năm 2021; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư; thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện Tam Dương; công tác đấu giá quyền sử dụng đất. (4) Rà soát, đăng ký danh mục các dự án (đô thị mới, nhà ở) cần thu hồi đất và đăng ký vào KHSD đất năm 2022 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021; Tăng cường công tác xây dựng Nông thôn mới; phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. (5) Chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2021./.

Tin: Lê văn hoá

Ảnh: Lê Cường

 

Các tin đã đưa ngày: