UBND huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 9

21/09/2021

Ngày 21/9/2021, UBND huyện tổ chức HN thường kỳ tháng 9; Chủ chì Hội nghị đồng chí Phùng Mạnh Thắng - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo HĐND-UBND huyện; Thành viên UV UBND huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn; Lãnh đạo Kho bạc NN, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê huyện.

Đ/c Phùng Mạnh Thắng - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Hội nghị tháng 9 các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã báo cáo thông qua 12 nội dung: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 9 năm 2021; Báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; Tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện giao năm 2021; Báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện các vụ việc thanh tra, tình hình tiếp dân, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư; Báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất; Báo cáo tiến độ, kết quả, đề xuất biện pháp chỉ đạo trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cam kết với UBND huyện về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản, sử dụng email công vụ, văn bản đi ký số và thực hiện chữ ký số trong giải quyết công việc chuyên môn.

Trong kỳ tháng 9 năm 2021, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện năm 2021; Tập trung cao độ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quản lý cơ sở vận tải liên tỉnh, kiểm soát chống dịch xâm nhập địa bàn, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnhCOVID-19 của huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn và xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc, công bố đường dây nóng Trung tâm chỉ huy cấp xã. Triển khai tiếp tục rà soát, hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Tiếp tục vận động, quyên góp, hỗ trợ, ủng hộ người dân Tam Dương gặp khó khăn tại các tỉnh, thành có dịch theo Kế hoạch của tỉnh; triển khai các khu cách ly y tế tập trung, thành lập khu điều trị bệnh nhân Covid-19 quy mô 190 giường; chỉ đạo và thực hiện trực 24/7 và họp trực tuyến Trung tâm chỉ huy Covid-19 huyện với tỉnhvà các xã, thị trấn….Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục sâu rộng, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Quyết định 2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các Văn bản 3341/UBND-VP, văn bản 3342/UBND-VP ngày 12/9/2021 của UBND huyện; Triển khai thực hiện và chỉ đạo hoàn thành việc ký cam kết đến hộ dân về thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống dịch bệnh Covid- 19”, đánh giá nguy cơ, mức độ an toàn Covid -19 và triển Khai cùng xanh, ban hànhKế hoạch xây dựng vùng xanh trong thôn, làng, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện…và chỉ đạo hiện các niệm vụ Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

Về lĩnh vực nông nghiệp: UBND huyện ban hành các văn bản Hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch vụ Mùa đến các xã, thị trấn. Chăn nuôi - Thuỷ sản tiếp tục duy trì tốt công tác nắm bắt tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo sát sao các xã An Hòa, Hoàng Đan, Đồng Tĩnh phối hợp với Hạt Quản lý đê Tả sông Phó Đáy thường xuyên kiểm tra tuyến đê trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn tuyến đê trong mùa mưa bão năm 2021.

 Công tác quản lý Tài nguyên và môi trường: Thẩm định các phương án đấu giá QSDĐ, tổ chức lựa chọn đơn vị tổ đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá QSDĐ; chỉ đạo việc xử lý vi phạm đất đai, khoáng sản; thẩm định hồ sơ giao đất đất dịch vụ; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng đất như lấn, chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép trên đất nông - lâm nghiệp, đất quy hoạch dự án đã có thông báo thu hồi đất; khai thác, hạ cốt đất trái phép; Kiểm tra, phát hiện đình chỉ các trường hợp tạo lập tài sản trái phép trong khu quy hoạch các dự án, công trình đã có thông báo thu hồi đất. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/3/2021 về xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương; thành lập tổ công tác làm việc với UBND các xã, thị trấn; tiếp tục rà soát, giải quyết các tồn tại về giao đất giãn dân trên địa bàn huyện.

 Công tác xây dựng nông thôn mới: Xã Hoàng Hoa, Vân Hội thực hiện hoàn thành xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021; rà soát, tổng hợp các danh mục dự án đề nghị hỗ trợ bổ sung để thực hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM theo chuẩn vùng Đồng bằng Sông Hồng; UBND các xã, thị trấn thực hiện thành công kế hoạch mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu năm 2021 huyện có từ 02-04 sản phẩm được xếp hạng đạt 3 sao cấp tỉnh trở lên; Báo cáo định kỳ tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn theo quy định với UBND huyện và Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh.

Về sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông, KHCN, thương mại-dịch vụ: Trienr khai quy hoạch đối với các dự án triển khai trên địa bàn huyện; thực hiện cơ chế một cửa về việc cấp phép xây dựng. Triển khai công tác đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hồ sơ dự án để sớm triển khai hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Lâu; chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm về xây dựng trái quy định nắm trong quy hoạch Khu Công nghiệp Tam Dương I, Khu 3 và quy hoạch mở rộng tuyến đường tỉnh 310C từ QL 2B đến QL 2C trên địa bàn xã Hướng Đạo; chỉ đạo các xã, thị trấn và các đơn vị thi công triển khai hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiệm thu các công trình xây dựng trước khi trình duyệt quyết toán theo quy định; kiểm tra, nghiệm thu các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng do UBND các xã, thị trấn và UBND huyện làm chủ đầu tư. Xây dựng kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2021 do UBND huyện quản lý; hướng dẫn đôn đốc các xã trong công tác giải toả các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Hỗ trợ xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh Thái Nguyên, Đồng Nai, Sơn La; triển khai việc thực hiện hiện giá điện Thông tư số 06/2021/TT-BCT của Bộ Công thương; chỉ đạo áp dụng thực hiện theo hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ trong tình hình nay trên địa bàn huyện Tam Dương; thực hiện xây dựng “ vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở SXKD, Chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại; thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp; Phương án cung ứng hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay và đề xuất bố trí địa điểm tạm thời để chủ động thay thế trong trường hợp Chợ bị đóng cửa (lần 1); hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh Đăk Nông, Hà Giang, Đồng Nai, Bình Thuận, Gia Lai; chỉ đạo tổ chức khắc phục ngay các tồn tại trong công tác phòng chống dịch  Covid-19 đối với hoạt động vận tải liên tỉnh bằng xe ô tô và công tác quản lý Chợ Diện địa bàn xã  Đồng Tĩnh. Tổ chức triển khai công tác khoa học và công nghệ năm 2021; xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực KT-XH năm 2021. Tập trung chỉ đạo công tác thu, chi tài chính, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển, thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng thu ngân sách huyện ước đạt 34,5 tỷ đồng; chi ngân sách huyện 32,0 tỷ đồng. Đã tiến hành cấp, thu hồi: 114 Giấy phép đăng ký kinh doanh, trong đó: cấp mới 82; cấp đổi, cấp lại: 32.Tổng số vốn đăng ký: 315.531triệu đồng. 

Về Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hoá, dịch vụ, bưu chính, viễn thông, lễ hội, TDTT- VHVN trong thời điểm phòng chống dịch Covid -19. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các  ngày lễ lớn của đất nước; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; các hoạt động KT- CT - XH, AN-QP.... Chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới, khai giảng năm học 2021-2022; tiêm vaccin phòng Covid-19 mũi 1 cho CB, GV, NV các cơ sở GD trong huyện theo số lượng được phân bổ; Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do ngành tổ chức. Quản lý chặt chẽ khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tốt các hoạt động Y- Dược tư nhân trên địa bàn toàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong huyện rà soát, quản lý chặt chẽ người lao động di chuyển đến, về đại phương và số lao động địa phương hiện đang ở các tỉnh phía nam; giải quyết chế độ đối tượng người hoạt động kháng chiến, người có công, thân nhân liệt sỹ, ASXH, giảm nghèo...  

Công tác Thanh tra duy trì tốt việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phối hợp trong công tác tiếp dân định kỳ theo quy định. Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo UBND huyện.

Tiến độ thực hiện giải ngân đầu tư công, BT GPMB theo kế hoạch chưa đạt theo yêu cầu đặc biệt là một số dự án lớn trên địa bàn. Công tác giải quyết, xử lý tồn tại vi phạm về đất đai nhiều hồ sơ phức tạp, thất lạc, công tác bàn giao các thời kỳ chưa đảm bảo.Thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm theo dự kiến gặp nhiều khó khăn do dịc bệnh, tuy nhiên vẫn đạt 11/13 khoản thu nội địa đạt và vượt kế hoạch.

 Các ý kiến tham gia góp ý tại Hội nghị của đại biểu đặc biệt quan tâm về trong tâm phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong thời kỳ mới (theo chỉ đạo tại QĐ số 2519, 2520 ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh); công tác xử lý lấn chiếm đất đai, khai thác đất và lĩnh vực đầu tư công.

Kết luận Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung quyết liệt trong 3 tháng cuối năm để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã ký cam kết Ban thường vụ  Huyện uỷ: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai thực hiện dứt điểm các vụ việc thanh tra, tình hình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư. Phòng TNMT tham mưu thành lập tổ công tác giúp các xã, thị trấn tách bóc tháo gỡ về QL đất đai; thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương và các nhiệm vụ trọng tâm…/.

 

 

                                                    Lê Văn Hoá

 

Các tin đã đưa ngày: