Hội nghị Thảo luận góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

16/09/2021

Sáng ngày 15/9/2021, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Hoàng, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Kiều Thị Hồng Hoa - Ủy viên BTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ông Lê Hoàng - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện khoá IV đã thông qua báo cáo kết quả tổng hợp xin ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị: UBND huyện, Thường trực UB MTTQVN huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, TAND huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Thông qua dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện Tam Dương khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế gồm 3 Chương và 13 Điều; Ban Pháp chế hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, quyết định theo đa số có trách nhiệm báo cáo kết quả công tác quý, công tác 9 tháng, hàng năm và nhiệm kỳ với Thường trực HĐND huyện và HĐND huyện; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát, kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách với Thường trực HĐND huyện và HĐND huyện; Báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản do UBND huyện trình giữa hai kỳ họp và các báo cáo khác theo chỉ đạo, yêu cầu của Thường trực HĐND huyện. Ban Pháp chế gồm 5 thành viên (Trưởng Ban, Phó trưởng ban và 3 ủy viên).

Trước đó, các thành viên dự Hội nghị đều đã được Ban pháp chế HĐND huyện gửi tài liệu nghiên cứu trước 01 tuần, do vậy các ý kiến tham gia góp ý tại Hội nghị cụ thể trọng tâm, chi tiết theo từng Chương, Điều trong bản dự thảo.

Kết luận Hội nghị, Ông lê Hoàng Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các thành viên Ban Pháp Chế, đại biểu trong Hội nghị; Ban Pháp chế HĐND huyện tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện, ký ban hành sớm để phục vụ mọi hoạt động, đảm bảo theo chức năng, thẩm quyền./.       

                                                                   Đặng Hà

 

Các tin đã đưa ngày: