Huyện Tam Dương tập huấn công tác điều tra giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -2025

10/09/2021

Ngày 09/9/2021, UBND huyện Tam Dương tổ chức HN tập huấn trực tuyến hướng dẫn Quy trình điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Dương theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Triển khai và chỉ đạo buổi tập huấn tại đầu cầu của huyện có đồng chí Lê Xuân Bình, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ huyện; các đồng chí trong BCĐ giảm nghèo của huyện.

Đ/c Lê Xuân Bình - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc

Buổi tập huấn, cơ quan Thường trực BCĐ huyện (Phòng Lao động TB&XH huyện) đã thông qua các Văn bản chỉ đạo: Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; Hướng dẫn số 06/HD-SLĐTBXH ngày 10/8/2021 của Sở LĐ – TB&XH về Quy trình điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập  của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Tam Dương về Tổ chức rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện Tam Dương theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025…

Buổi tập huấn đã giúp 13 xã, thị trấn cơ bản nắm bắt được công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở cho các cấp chính quyền xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trong giai đoạn 2021-2025./.

Tin: Lê Văn Hóa

Các tin đã đưa ngày: